top of page
original.png

Werkwijze

Hoe te blijven of weer te worden wie je bedoeld bent te zijn, je ZELF, je ziel te ontmoeten, is het uitgangspunt (doel) van mijn gesprekken. Hierbij richt ik mij voornamelijk op aanstaande ouders, ouders en alle begeleiders van jonge kinderen alsook wel de opgroeiende jongeren in de tienerjaren.

Door bewustzijn en ‘bewust te ZIJN’ kunnen we zelf, en het kind, beter (laten) worden wie wij/zij wezenlijk zijn.

Als ouder/opvoeder geven we vaak veel emoties, patronen en oordelen mee.

Dit zijn vaak de gekwetste delen uit onze eigen kindertijd.

Ze kunnen later tot allerlei misverstanden leiden en veel narigheid veroorzaken. Immers Freud zei al hoe er in de eerste levensjaren trauma's en diepe littekens kunnen ontstaan in de tere kinderziel.

BEWUST – ZIJN in het NU helpt om te zien waar onze oordelen en oude patronen ons vasthouden. Daarnaast helpt het ook om onze emoties te voelen en aandacht te geven aan confrontaties . Dit proces brengt ons dichter bij onszelf. 

Doordat we onze blokkades herkennen, doorvoelen en opheffen kunnen we meer open staan en vanuit ons hart leven,.….meer ‘ZIJN”…..

Ik gebruik graag mijn opleidingen, ervaringen, inzichten en zelfscholing om een tijdje samen op te lopen. 

original.jfif

Daarnaast bied ik ook pedagogische ondersteuning voor de verschillende levensfasen van het kind. Zo kunnen we het mensenkind uiteindelijk meer, vanuit eigen vrijheid, helpen om te worden wie hij/zij bedoeld is te zijn. Het vraagt durf en moed de zelfconfrontatie steeds weer op te zoeken en aan te gaan. Maar uiteindelijk maakt het ons vitaler.

Het gaat erom wat zich in het NU aandient, daar zijn we dan aan toe.

Ik geef informatie, kleine oefeningen, praktische tips en ideeen aan. Ook soort speelgoed, (kinder) boeken, spelen etc. kunnen ter sprake komen.

Door gesprekken, stilte, en al luisterend, kunnen er inzichten komen, zowel in denken,voelen als willen.Tijdens de gesprekken gebruik ik verschillende manieren. Het is een proces van bezinning/reflectie en bewustwording. Samen werken we dan, in het Nu, aan een betere en vrijere toekomst. De Deen Kirkgard zei

Het leven wordt vooruit geleefd en achteraf begrepen.

Middels opleidingen, (zelf)scholing en ervaringen, samen met het Christusbewustzijn, antroposofie en boeddhisme heb ik mijn visie en aanpak vorm gegeven. Ook speelt door dat ik heb mogen ervaren dat we een deel zijn van de kosmos en de natuur.

Wij leven niet OP maar MET de aarde. Wij zijn een deel van het grote geheel, dus niet afgescheiden.

We zijn zo vanuit ons hoofd gaan leven dat we vergeten zijn dat we natuurwezens zijn, net als de planten en de dieren.

En juist de meeste huidige kinderzielen hebben een heel verfijnd kristallijnen gevoel. heel zuiver en puur. En DAT heeft ons wat te vertellen. Zij hebben een andere manier van denken. De wereld vraagt om verandering en deze kinderen komen daarvoor.

Bovendien kunnen we het kind het best begeleiden/behoeden door zelf ook in verbinding te zijn met ons ZELF. Vol verwondering, zonder verwachtingen en oordeelloos. Gewoon onbevangen en onvoorwaardelijk kijken naar het kind EN naar jezelf.

Confrontaties zijn de mooiste spiegels om jezelf bewust te worden. Dat is wat het kind ons aanreikt!

Eigenlijk kan iedere stap, in bewust ZIJN, gezet ons ook een bewustzijn brengen.

Voor mij geld; Hoe ingewikkeld het soms lijkt…zo simpel is het vaak….samen op weg.....het kind een bedding geven......... en daarbij jezelf ontmoeten

ONTVANGEN OM TE GEVEN

bottom of page