top of page

Bijeenkomsten

original (4).png

Bijeenkomsten op verzoek. 

1. Groepsbijeenkomsten

    n.a.v. een thema 

Er kunnen allerlei vragen ter sprake komen, zoals b.v.;

  - Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind wordt zoals het bedoeld is?'  

 - Hoe help ik de ziel van het kind om te mogen ZIJN zo dat het zijn/haar essentie kan leven.? 

 - Wat verstaan we onder de ziel van het kind? 

 - Hoe geef je het kind een veilige bedding om zichzelf te ontdekken en zich met zichzelf te verbinden?

Ook heel praktische vragen kunnen aan de orde komen o.a.

- welke boeken passen in deze levensfase.

- hoe ga ik met een bepaalde situatie om.

- wel of geen extra activiteiten.

2. Samen lezen en

    bespreken/uitdiepen van

    een artikel/boek    

 Samen een boek lezen levert soms veel meer op. Je ontdekt meer en middels het gesprek kom je door elkaar ook weer tot nieuwe inzichten. 

Wat er gelezen kan worden is helemaal afhankelijk van de vraag.

b.v. over de ontwikkelingsfase van het kind OF die van jezelf.

Uiteraard hebben bijeenkomsten en lezingen te maken met ouder/(innerlijk) kind thema's of zelfontwikkeling

Dit kan bij mij thuis of op locatie. 

Activiteiten

Workshop 'licht'spelletjes

voor jonge kinderen.

Spelletjes om de ouders, juist de heel gevoelige jonge kinderen vertrouwt te maken met de helende energie naar anderen EN naar zichzelf. Hierdoor krijgen ze het bewustzijn dat ze ZELF een bijdrage kunnen leveren aan hun 'welzijn'.

 - Workshop op verzoek.

bottom of page