top of page

Inspirerende teksten

original (3).png

- Er is geen goed of fout.

  Er is geen verleden en toekomst

  Er is alleen NU

  Ervaren en bewustzijn

  bewust ZIJN in het nu.

- Iedere stap die je bewust zet is een ontmoeting met jezelf.

- Het leven is spelen en daardoor ervaren en bewust worden.

 - Aandacht is als zonneschijn.

 - LIEFDE is AANDACHT

- Genezen heeft alles met Liefde te maken en liefde is het

   tegenovergestelde van 'onder druk zetten' 

- Het innerlijk Licht leidt het kind door het leven. Er wordt informatie en

   energie in opgeslagen en dat reageert op geestelijk en emotionele

   processen.

- Wat je van buiten leert is niet belangrijk

   wat je van binnen leert vertelt de waarheid.

- Ongelukkig voelen is omdat je je niet herinnert wie je wezenlijk bent.

- In feite ga je nooit om met iemand anders buiten jezelf, je gaat alleen

   om met je eigen innerlijke sensatie. I. Shapiro 

- Liefde is de ervaring dat anderen geen ander zijn. R. Spira 

- We zijn zo vanuit ons hoofd gaan leven dat

   we vergeten zijn dat we natuurwezens zijn

   net als de planten en de dieren.  

- Opvoeden is geen wetenschap, maar een levenskunst.

- Als begeleider ben je uitverkoren om het kind te begeleiden.

   Om te kijken wie het in wezen is en daarin zodanig te ondersteunen dat

   het verder kan groeien. Zonder te laten doen wat wij denken dat zou

   moeten of wat de maatschappij nodig vindt.

 - Opvoeden impliceert een actie, een gedrag, een 'doen',

   maar tegenwoordig gaat het meer om 'niet doen',

   terughouden, laten zijn/waarnemen/ervaren /bewust worden.  

- Begeleiden is...... onbevangen en met aandacht het kind waar-

   nemen en met aandacht oordeelloos en onbevangen luisteren.

   Nieuwsgierig zijn naar wie je kind is. Wat en hoe zijn leefwereld is.

   Het kind ONTVANGEN (in dat wat er nu is) om daarna te GEVEN

   (wat de ander nodig heeft).  

- Moedig kinderen aan hun gevoelens eerlijk te beleven en te tonen.

- Dagdromen is een soort rustpunt. Er wordt a.d.w verwerkt en ontstrest.

- Ga samen dagdromen door in de fantasie allerlei dingen samen voor te

   stellen en te bedenken. Samen in de leefwereld van het kind kruipen. 

- zonder onze bemoeienissen kan een kind blijven zoals ie bedoeld is

  en hoeft het later niet meer opnieuw te worden zoals ie bedoeld is!    

- al jong is ons geleerd niet meer in sprookjes te geloven, maar wat als blijkt dat sommige sprookjes toch bestaan.

bottom of page