top of page
original (1).png

​NIEUWE TIJD, VERNIEUWING, UITDAGING.

Van dualiteit naar heelheid. Van hoofd naar hart.

Wat leven we in een interessante wereld en wat mogen we veel ervaren. We leven in een bijzondere tijd. Corona lijkt een beetje 'ingeburgerd' en heeft ons een kans gegeven om naar binnen te gaan. Het gaf tijd om onze hartebehoefte te onderzoeken, met meer compassie, liefde, mededogen en respect. Geluk van binnen te vinden en niet door omstandigheden van buitenaf. We leven in een tijdgeest waarin we meer bewustzijn gaan ontwikkelen. Meer gaan voelen hoe we willen leven, en wat onze taak is. We hebben geleerd dat we alles niet allemaal onbeperkt moeten kunnen zeggen. Dat echte vrijheid hand in hand gaat met verantwoordelijkheid hebben en nemen, zowel voor onszelf als voor anderen. Maar door een te grote afstand, isolatie en uitsluiting verliezen we echter contact met licht, liefde en elkaar.

Weer 'terug naar normaal' is een verlangen. Maar wat is dan normaal? En dan is de vraag: "willen we dat dan weer terug?" Laten we de nieuwe ontdekkingen weer los? We hebben nu de mogelijkheid om ons in te stellen op een ander energieniveau en meer te gaan leven in het NU. Meer vanuit ons hart, vol vertrouwen en overgave. Het lichaam is daartoe ons instrument.

 

Op allerlei fronten speelt er veel in de wereld. Door de verhoogde frequenties in het universum worden emoties los getrild waardoor meer ruimte in ons bewustzijn komt. Vaak treden dan ontwikkelingen gelijktijdig op zoals indertijd de boekdrukkunst ineens op 3 verschillende plekken 'uitgevonden' werd. Zo komt er de laatste tijd steeds meer informatie over het Universum, natuur etc. Ooit hebben we gedacht dat de aarde niet rond maar plat was of dat de aarde het centrum van het universum was. Momenteel zijn er gegevens bekend over de wormgaten (portaal om naar andere dimensie te reizen) in de Bermudadriehoek. Die zijn gerelateerd aan de grote kristallen piramides die door de ondergang van Atlantis zich nu op de bodem van de oceaan bevinden. Denk ook aan de Nagh Hammadie geschriften, die ineens ontdekt werden en voor veel inzichten zorgden. Inmiddels zijn er in Bulgarije recent grote grotten gevonden met oer-oude piramides. Zulke ontdekkingen gebeuren meestal als ons bewustzijn er rijp voor is.

 

Er zijn ook ontdekkingen die nooit echt openbaar gemaakt zijn. Ik denk hierbij aan onderwerpen als Ufo's, dat de Aarde een Geode(dus hol) zou zijn en/of informatie uit de Kosmos.

Veel van wat bekend is, is (nog) niet toegankelijk voor het grote publiek. Over het Universum en het binnenaardse leven wordt niet echt iets naar buiten gebracht. Toch hebben Gorbatsjov, Ford, Carter en Reagan al meldingen gedaan over hun waarnemingen van Ufo's. Van een van hen kwam de opmerking dat het Universum vol is met intelligent leven en dat we dat serieus moeten nemen. Ook NASA astronauten zeggen er zeker van te zijn dat we niet alleen zijn. De gezagvoerder van Apollo 14 (de 1ste man op de maan) gaf aan dat we ons af kunnen vragen waar Ufo's vandaan komen en wat die willen. Dus hun tip was om met die wezens in communicatie te gaan. Hierover is verder nooit iets naar buiten gebracht.

Deze wezens leven vaak in een andere dimensie en hebben technieken die ver voorbij ons voorstellingsvermogen gaan. Zij leven in een andere frequentie, anders dan in onze gematerialiseerde wereld. Daardoor zijn ze voor de meesten van ons ook niet zichtbaar.

 

Hierbij aansluitend kwam ik iets tegen over de planeet Arcturus. De bewoners zouden de meest geavanceerde gemeenschap in het Universum zijn. Ze houden een soort toezicht op ons en zouden ons hebben behoed voor verschillende catastrofes. Er is een eenheidsbewustzijn. In een netwerk zijn de bewoners van alle planeten met elkaar verbonden en helpen elkaar. Ieder vanuit de eigen frequentie, bewustzijn en specialisme. 

Judy Satori 

Zij spreekt en verstaat de taal der Arcturianen. (te beluisteren op you tube). Ze kan boodschappen ontvangen en doorgeven. Ze schreef 'Zonneschijn voor het LICHT ' en zegt: 'we zijn op aarde om de polariteit op te lossen.' Ook is ze op You tube te zien en beluisteren.

Het gaat dus om een groter energetisch veld. De tijden veranderen en het zijn de Nieuwe Tijdskinderen die een groter bewustzijn hebben. Hun brein werkt anders en ze zijn wijzer. Ze komen met opdrachten en brengen inzichten uit de geestelijke wereld mee. Ze floreren niet meer binnen het huidige schoolsysteem en vragen om ruimte, en kunnen hun taak niet volbrengen. .Ze zijn heel gevoelig voor sferen en alles waar ze bij betrokken zijn, ook wat ze "meemaken" tijdens zwangerschap en conceptie. Ze kunnen beter omgaan met de hogere frequentie en harte-energie. Zij vragen de ouders en het onderwijs dus om mee te groeien, om bewustzijn. Niet zozeer om kennis maar om bredere informatie vanuit hartekracht. Hun opnamevermogen lijkt trager, maar ze verwerken de stof op een dieper niveau. Ze willen graag bewegen en hele dagen stil zitten is een grote opgave voor hen. Ook droge ingekaderde kennis en rijtjes leren kan hun niet boeien. Goed om de oude leermethodes en informatiestroom die steeds in het onderwijs gebruikt werden nu wat los te laten. Zo is onder andere Finland daarin een grote voorloper.

 

Zo met de aarde bezig te zijn realiseer ik mij dat R. STEINER de vorige eeuw in zijn boek 'Wetenschap van de geheimen der ziel' al de diverse stadia van de aarde beschreef. In haar eerste stadium (Saturnusfase) was de aarde meer in een gasvormige staat van zijn waarna in de volgende Zon- en Maanstadia het steeds meer verdichtte en materialiseerde tot de Aardefase waarin we nu zitten. Om vervolgens weer terug te keren naar de oervorm en het eenheids- en liefdesbewustzijn.

En mooi ook te lezen hoe JULES VERNE (1828-1905) rond 1864 over zijn zoektocht naar de binnenaarde schreef.

 

Dan is daar ineens het volgende boek wat ik tegen kwam! Toeval?!

BERICHTEN uit de HOLLE AARDE van Dianne Robbins.

Een boek dat beschrijft dat de aarde een Geode is, dus hol. Er wordt beschreven dat alle planeten hol zouden zijn. Ook onze zon. Het licht dat de zon uitstraalt zou koud zijn, niet heet. Alle planeten hebben een opening aan de bovenkant; de noord- en zuidpool. Het noorder- en zuiderlicht dat wij zien is eigenlijk de weerspiegeling van de Inwendige Centrale Zon van onze Holle Aarde.

Verder is het interessant te weten dat de aardkorst 1250 km dik is. Het centrum van de zwaartekracht ligt niet zoals wij denken, in het centrum van de aarde, maar in het centrum van de aardkorst op ongeveer 625 km onder de oppervlakte, Er zijn ondergrondse steden. Telos onder de vulkaan Mount Shasta en Catharina onder de Egeïsche zee. Mount Shasta is een heilige berg in Noord Californie waar een kleine groep Lemuriers voor de ondergang van Lemurie via die berg de aarde zijn ingegaan. Het is een plek waar ik zelf een bijzondere energie heb mogen ervaren. De bewoners hebben een hoogontwikkelde beschaving (met een hoge trillingsfrequentie), heel spiritueel en zijn technisch hoog ontwikkeld. De bewoners lopen behoedzaam enkele tientallen centimeters boven de grond. Ze verplaatsen zich in elektromagnetische voertuigen die boven de grond zweven. Er wordt gebruik gemaakt van vrije energie om hun tunnels, huizen en steden te verlichten. Het reizen gaat via ruimteportalen en soms komen ze ook op aarde. Een van de inwoners, Sharula, kwam in de jaren 60 naar de oppervlakte.

De ontdekker van elektrische technologie (nu overal in onbeperkte hoeveelheid aanwezig), Tesla, leeft in de Holle Aarde. In de 2de helft van de 19de eeuw begon hij informatie te ontvangen. In de jaren 30 werden de ingangen, die toegankelijk waren, door de beschaving van de Holle Aarde afgesloten. Dat gebeurde omdat de technologie misbruikt dreigde te worden. Dat gaat via een energetisch krachtenveld waardoor de ingang gecamoufleerd wordt.

De bewoners respecteren vol liefde hun land en de natuur. Het land, bergen en oceanen zijn in ongerepte staat. Er is een Aardebiblioteek met een leidraad voor de evolutie van de planeet. Daarin staat de geschiedenis van alle dimensies. De communicatie met elkaar en plant en dier gaat telepathisch, op niveau van gevoelens. De mind is immers concepten, meningen en oordelen. Er heerst daar diepe vrede en rust. Men leeft in de 5de Dimensie, ofwel liefdes-frequentie. In het boek wordt verteld over de geascendeerde beschaving. Zeer de moeite van het lezen waard. Ze vinden het heel verontrustend om te zien hoe wij hier in dualiteit leven.. Graag willen ze zich met ons verbinden en ons helpen op onze weg naar ascensie. Hieronder een stukje van een reisverslag van William Byrd, die door een dergelijk portaal naar binnen is gegaan.

ADMIRAAL BYRD.

Verslag van admiraal Byrd, maart 1947-1956. In zijn dagboek, over zijn vliegreis de Holle Aarde in, beschrijft hij een onderzoeksvlucht over de Noordpool op 19 februari 1947. Hij was op een missie gestuurd. In zijn logboek schreef hij dat, ondanks dat hij boven de noordpool naar het noorden blijft vliegen, er veranderingen en overgangen te zien zijn in de sneeuw . Hij ziet allerlei kleuring in ijs en sneeuw. Ook beginnen de kompassen rond te draaien. De buitentemperatuur is 23.33 Celsius. Vervolgens ziet hij, nog steeds richting noorden gaand, bergen en groene dalen . terwijl hier ijs zou moeten zijn. De navigatie-instrumenten zijn ook in de war. Het licht schijnt ook anders te zijn. Dan ziet hij een stad en hun vliegtuig wordt gedragen. Hij ziet een vreemd soort vliegtuigen, 'wingwheels' . Dan horen ze een stem die hen welkom heet in het domein en zegt: "We zullen u helpen landen. U bent in goede handen. We laten U binnen komen omdat U een edel karakter heeft en bekend bent met het leven van de Wereld aan de Oppervlakte". Vervolgens wordt hij op een klein platvormig voertuig gezet zonder wielen. De stad is gemaakt van kristallen materiaal. De bewoners zijn groot met blonde haren. Een van hen spreekt en zegt "U bent nu in het domein van de Arianni. Het Binnenste van de Aarde. We zullen u niet lang vertragen, maar u bent hier ontboden om getuige te zijn van onze wereld, dat die echt bestaat. Onze cultuur en wetenschap is vele duizenden jaren vooruit bij die van jullie ras. We hebben ons niet eerder bemoeid met oorlogen en wreedheden van jullie ras. Echter nu moeten wij wel, want er wordt geknoeid met krachten die niet voor de mens zijn zoals atoomenergie. Jullie soort heeft nu een punt van terugkeer naar oude beschavingen bereikt. We probeerden via onze wingwheels met jullie in contact te komen, maar werden achtervolgd. Aan jou nu om terug te keren naar de Wereld aan de oppervlakte met deze boodschap. We komen om jullie te helpen met de herleving van jullie cultuur en ras".

Hij wist dat dit de werkelijkheid was en boog met respect en nederigheid. De beide gastheren begeleidden hen naar het wachtende voertuig en zo kwamen ze al spoedig bij hun vliegtuig. 2 van de wingwheels bleven nog even naast ons vliegen en gidsten ons op onze terugweg.

"Bij terugkeer op mijn basis op 11 maart 1947. werd ik in hechtenis genomen en 6 uur ondervraagd door topveiligheids functionarissen en een medisch team. Ik werd ontboden en onder strikte controle van de nationale veiligheidsinstanties van de VS geplaatst. Mij werd door het Pentagon bevolen om mijn ervaringen stil te houden. Als militair moest ik hieraan gehoorzamen".

Uiteindelijk voelt hij dan toch, dat hij op 30 december 1956, als hoop voor de mensheid, deze waarheid naar buiten moet brengen en voelt het als zijn plicht om zijn ervaringen op te schrijven. 'Ik heb het land gezien achter de pool, het centrum van het grote onbekende'. Hij ziet een duidelijk verband tussen het feit dat het rationele van de mens moet afzwakken. Het gaat het om de pure WAARHEID. De liefde en hartekracht."

Vervolgens kwam ik nog een verslag tegen van een recenter tijdstip.

KOLONEL BILLIE FAYE WOODARD.

Op 10 januari 2002 komt er een verslag vrij met ervaringen van kolonel Billie Faye Woodard, waaruit hier wat van zijn informatie. Hij werkte tussen 1971 en 1982 bij de militaire geheime dienst van de U.S. AirForce in Nevada, Area 51. In die tijd bezocht hij de Holle Aarde (1200 km diep) 6 maal. Hij kreeg op de basis onderwijs in de aanwezigheid van tunnels die dwars door de wereld heen gaan en die waren gebouwd door een soort wezens die hier leefden voordat wij er waren. Een netwerk van tunnels gaat helemaal vanuit de US naar de andere continenten. Veel regeringen maken daar gebruik van.

Hij werd ondergronds meegenomen en verbleef daar 11 en een half jaar. Het vervoer gaat per shuttles en de snelheid is sneller dan de snelheid van het geluid. Er gaat bv. een shuttle van de basis Area 51 naar de Stille Oceaan- ruim 500 km west van Monterey- waar een piramide is. De shuttles lopen op elektromagnetische kracht terwijl ze de rasterlijnen van de Aarde gebruiken. De bewoners zijn rond 4 meter groot, zien eruit net als wij. Ze zijn hoger geëvolueerd en communiceren via thelepatie. Ook met de dieren en planten. De bevolking is erg vrij en houdt niets achter. De binnenaarde bewoners maken zich zorgen over ons omdat ze zien wat er hier allemaal op de buitenaarde gebeurt. Ze hebben een enorme medische kennis, spreken alle talen van de Aarde en er zijn 7 beschavingen. Ze vragen iedereen voor alles toestemming, ook Moeder Aarde. Als ze groente willen afsnijden gaat dat vol respect en in verbinding met Liefde voor Moeder Aarde. Alles gaat in harmonie, er heerst een Utopische cultuur zonder geweld zonder depressie, oorlog of dominantie. De temperatuur is 24 graden Celsius. Ze kunnen van de basis Area 51 naar de kern van de Aarde reizen in 5-6 minuten! Ook tijdreizen is daar heel gebruikelijk. Bij portalen kan deze oneindige kracht makkelijk ervaren worden. Bij Mt. Shasta is zo'n Ruimte Tijd Portaal.

 

De bewoners van de Holle Aarde hebben het vermogen om de oceaanbodem te splijten en om een Vortex te scheppen zoals in de Bermuda driehoek. Het werkt als een poort voor de in- en uitgang, Hier kunnen schepselen uit de binnenaarde naar buiten komen. Met een kompas kun je een ingang vinden. Het kompas gaat draaien bij een tunnelingang. Later, toen hij uit militaire dienst was, is hij met een vliegtuig zelf nog een keer naar het uiterste randje van de Noordpool gegaan. Mensen van de oppervlakte, die de bewoners van binnenaarde willen bereiken, zullen die mogelijkheid gaan krijgen. Voornamelijk door meditatie. De bewoners leven in een andere dimensie(5de) en hebben een verhoogd bewustzijn. We kunnen dat, met ons 3d bewustzijn niet zien. Echter er komen steeds meer mensen/kinderen die daar gevoelig voor zijn. Het zijn de voorlopers voor de Nieuwe Tijd.

Belangrijk is, dat Billie met nadruk zegt dat de kinderen die nu geboren worden meer in staat zijn om de heelheid te gebruiken van hun hersenen, wat in de binnenaarde algemeen gebruikelijk is. Daarom is het van groot belang dat deze nieuwe kennis en ervaringen kenbaar gemaakt wordt. Het herinnert de kinderen op zielsniveau aan hun afkomst en taak.

"Al datgeen ik heb gezien", zegt hij, "blijft voor 95% uit angst voor het publiek verborgen. Als we toegeven dat de Aarde hol is met een centrale intelligentie, veroorzaakt dat onenigheid tussen mensen die willen heersen over eigen behoeftes en persoonlijke agenda's. Toen ik uit dienst ben gegaan, omdat mijn talenten en creatieve manier van denken en handelen gedwarsboomd werden door control freaks, werden al mijn voordeeltjes van het pensioen van mij afgenomen." Tot slot vertelt hij nog wat over zijn afkomst en zijn paranormale gaven.

Vervolgens is het frappant om de volgende, nog oudere ervaring tegen te komen.

OLAF JANSEN.

Olaf Jansen, een oude Noorman, vertelt zijn ervaring met de binnenaarde in 1908 op zijn sterfbed aan Willis Emerson. Hij werd 95 jaar. Olaf was vroeger visser op de Lofoten, bij Noorwegen. Daar zeilde hij steeds. Olaf voer vaak naar noordelijke gebieden als Spitsbergen en de Franz Josef Archipel (domein van de ijsberen).

Hij gaf de kaarten en tekeningen, samen met zijn ervaringen, in de handen van Willis. Hij had de wens dat de mensheid de waarheid zou vernemen. Hiermee worden alle mysterieën met betrekking tot het bevroren Noorderland verklaard. Het boek heet' The Smokey God. A voyage to the inner World'. Het voorwoord is door Willis vertaald, maar het 30 pagina tellende boek is nog niet vertaald.

Hierbij een samenvatting van de vertaling. Als student woonde Willis demonstraties bij over centrifugale krachten die duidelijk bewezen dat, als de aarde echt solide zou zijn, de krachten door de snelheid van haar rotatie zou resulteren in het uiteenspatten van de aardbol in duizenden fragmenten.

Olaf vond het van enorm belang dat zijn ervaring in de buitenwereld komt. Juist ten behoeve van de nieuwe generatie en met het oog op de toekomst. Hij vertelt veel over de geografie van de binnenaarde. We hebben daar nu een voorstelling van, maar Olaf heeft dat nog anders ervaren. Zo zijn er grote oceanen en meren en vele grote rivieren. Er zijn steden zodanig gebouwd dat die alles wat wij kennen in pracht en praal overtreffen Men gaat met elkaar om in onvoorwaardelijke liefde, compassie en mededogen. Kortom een hogere frequentie dan op aarde met zijn dualiteit. Transportmiddelen en technologie zijn erg geavanceerd en erg ver ontwikkeld. Binnen in de Aarde is er een enorme bal van rood vuur, de binnenaardse zon. Die wordt op zijn plaats gehouden door de zwaartekracht. Het is een soort elektrische wolk en is dan ook het centrum van de elektriciteit.

De Noordelijke poort is ongeveer 1400 mijl in doorsnee. Hij zegt; "ik heb nog nooit zo'n prachtige reis gemaakt. Het leek alsof ik in de toekomst kon staren en alsmaar verder kon gaan. Het lijkt erop dat, als je eenmaal over de ijsbariere heen bent, je een nieuwe wereld te zien krijgt. Het klimaat is zoals in Engeland en soms zelfs zo zacht als op de Griekse eilanden."

Door de frequentieverandering gebeurt er veel. Kompassen die doldraaien, warme winden die waaien etc. Het centrum van de zwaartekracht ligt niet in het centrum van de Aarde, maar in het centrum van de aardkorst. Bij een aardkorstdikte van 300 mijl, ligt het centrum van de aarde 150 mijl onder de aardkorst. Dat we in de logboeken van poolreizigers lezen dat de kompasnaald doorslaat als ze in de meest noordelijke streken reizen wordt hierdoor mede verklaart.

SABINE

Een zekere Kapitein Sabine ontdekte versnellingen van het slingeren van een pendule op verschillende breedtegraden De slinger van een pendule die van Parijs naar de evenaar wordt gebracht gaat sneller bewegen. De zwaartekracht aan de oppervlakte van de aarde neemt toe van de evenaar naar de polen.

Aangezien de aarde hol is, met veel binnenzeeën en een zon, kunnen we de buitenkant van de aardkorst ook beschouwen als het plafond van de Binnen aarde. Wij lopen ahw op de Binnenaarde.

WARREN

Wiliam F, Warren beschreef in zijn boek dat de arctische rotsen een goed beeld geven over het verloren gaan van Atlantis.

Er is veel internationale interesse in het onderzoek van de poolgebieden. Ik zag laatst nog in het tijdschrift 'KIJK' dat er op de Noordpool met onderzeeboten allerlei onderzoeken gedaan worden. Juist omdat het ijs daar smelt en men toch ook benieuwd is naar eventuele mogelijkheden tot bodemonderzoek.

Het kan goed zijn dat de films en beelden van Star Trek uit het collectief geheugen komen. Dat mogen we niet onderschatten. 

SLOT

Vol grote verwondering, heb ik dit allemaal gelezen, beleefd en doorvoeld. Het is dan ook zeker van groot pedagogisch belang om dit te delen en er bekendheid aan te geven. Het is buitengewoon frappant dat er zoveel overeenkomsten zijn tussen de verschillende persoonlijke ervaringen door de tijd heen. Ik hoop van harte dat velen van jullie dit verder zullen gaan lezen en onderzoeken en dat het als normale gespreksstof gaat dienen. Zowel voor verbreding van jezelf, de kinderen, wiens brein eraan toe is, het onderwijs en Moeder Aarde op weg naar haar volgende fase.

Dit vraagt duidelijk om (zelf)reflectie.'Weten wie je bent' en 'wat je komt doen'. Dat vraagt nieuwe inzichten en verbreding. Daarbij helpt lichaamsbewustzijn (van buitenaf naar je lichaam kijken en ervaren), en wordt versterkt door een in je lichaam bewust zijn (verbinding hebben met je lichaam en het helemaal bewonen). Zo leven we het Christusbewustzijn.

Alles mag er zijn, zonder oordeel, in het NU. Immers, wanneer je oordeelt stap je uit het moment en verzet je je tegen het leven. De realiteit wordt beperkt en we zien het grote plaatje niet meer. Gewoon voelen en ervaren. zoals kinderen doen. Belevend leven. Momenteel doen we alles nog steeds veel met het hoofd, leren daardoor minder ervaren en naar ons lichaam luisteren (lichaam is meer een werktuig geworden, terwijl het eigenlijk ons instrument is). We ont-lijven, in plaats van ons lichaam te koesteren. Het is ons aangeleerd ons aan te passen aan gangbare wetten en maatschappelijke regels. Hoe het hoort! Daarbij zijn we goed in het onszelf standjes geven. Dat is echter een aangeleerd gedrag en meer een ontwikkeling van het geweten, gebaseerd op schuld en schaamte, uit angst voor straf.

Een leven vol Liefde en Vrede, zonder dualiteit, gaat uiteindelijk mogelijk worden. Daar waar geen verwachtingen zijn, waar rust is, kan ontwikkeling plaats vinden. Het gaat niet meer om het BETER te weten, maar dat ieder het ANDERS weet, een eigen waarheid heeft. Dan ontstaat gelijkwaardigheid en wordt de bewustzijnsontwikkeling gestimuleerd. Het gaat erom dat het kind erachter komt wat ie graag wil i.p.v. wat ie niet kan. Samen delen, ontdekkingen doen en ont-wikkelen (grappige woordspeling). Het gaat daarbij om acceptatie en verzachting. Daardoor ontstaat er een vrije ruimte en is er heelheid en verbinding!!!

Het is van groot belang dat de kinderen van deze tijd meer informatie aangedragen krijgen over eerder genoemde onderwerpen. De WAARHEID mag naar buiten, zoals Byrd, Faye en Jansen aangaven. Hun brein is eraan toe.

 

Kinderen zijn ons voorbeeld. Zij zijn puur, zij zijn liefde. Zij leven nog helemaal vanuit zijn, vanuit hun hart. Dat betekent ook dat we kinderen aan het woord laten, serieus nemen en het onderwijs afstemmen op hun behoefte en wijsheid. Ieder oordeel, mening of verhaal die wij van situaties maken, gedachten en verwachtingen die wij hebben, geeft misvattingen en dualiteit en geen heelheid. Mede door Onvoorwaardelijkheid, Oordeelloosheid en Onbevangenheid kunnen zij zich meer verbreden. Zij leven nog niet met beperkende concepten, denkpatronen en conditioneringen. Door onze beperkende gedachte is niemand zichzelf en worden we geleefd. Laten we naar de wereld kijken door de ogen van een kind en luisteren om met wijsheid te kunnen antwoorden, niet om te begrijpen. Het gaat niet meer om prestatie, maar om vertrouwen, vrede en geluk. Zo verbaasde mijn 9 jarige kleinzoon zich over het feit dat ouders op het speelplein alsmaar met elkaar 'staan te kletsen'!! 'Ze moeten veel meer gaan spelen', zo zei hij. Hoe mooi gezien door de ogen van juist een 9 jarige die weer even wat meer vanuit zichzelf en ruimer naar de wereld gaat kijken.

De huidige kinderen zijn erg nieuwsgierig en hun hele zijn wil verder ontdekken, onderzoeken en inzicht krijgen. Ze zijn nog erg verbonden met zichzelf en de natuur en hebben een enorme verbeeldingskacht. De opdracht voor ouders, begeleiders, en docenten is ervoor te zorgen dat dat blijft en zelfs ondersteund wordt, zodat zij hun taak in de toekomst kunnen leven. Een idee om tijdens het periodeonderwijs de hiervoor beschreven onderwerpen aandacht te geven. En wie weet moeten de aardrijkskundeboeken wel herschreven worden?! Het is in ieder geval tijd om uit bepaalde standpunten te stappen en open te staan voor grotere kosmische verbanden en mogelijkheden. Laten we ons daarbij vooral niet laten (ver)leiden door de opdrijvende Luciferische en de ondermijnende Ahrimanische krachten.

Dan wordt het hartgedragen onderwijs, zoals Christina von Dreien (lentenumer 2021) het beschreef, een noodzakelijke realiteit.

Carla van Dord-Zeegers.

ouder/kind-welZIJNscoach

Specialisatie conceptie tot zwangerschap.

Ik ben een paragraaf. Klik éénmaal om je eigen content in te voeren. Je kunt het lettertype, de regelhoogte, kleur en nog veel meer aanpassen door een gedeelte te selecteren en een van de opties in de werkbalk te kiezen.

original (4).jfif
bottom of page