top of page

verdriet, mama, peuter, kleuter

Updated: Jun 4VERDRIET, MAMA, PEUTER, KLEUTER, VERDRIET.


Een situatie betreffende een kleuter, een peuter en de mama

.Eerst een stukje voorgeschiedenis.


Met de kleuter is al besproken dat, als ze iets met de peuter doet en die begint te gillen dat ze dan moet stoppen. Ook is er uitgelegd dat het gillen betekent...... de peuter vindt iets niet leuk, dus....... stoppen. Dit houdt in  dat er van de kleuter verwacht wordt dat ze zich direkt kan beheersen zowel haar gedrag als haar emotie.


SITUATIE

Peuter speelt en mama zit op de bank. Kleuter komt binnen en pakt de peuter....... die begint prompt te gillen. Mama zegt nu tegen de kleuter dat ze moet stoppen en roept kleuter bij zich. 


De kleuter kruipt wat huilerig op schoot, maar ook wat schuldbewust. Er ontstaat een gesprek; Mama vraagt ' wat betekent het als je broertje gilt' en wat doe je dan'? "dat hij het niet leuk vind en dan moet ik stoppen", zegt de kleuter.


Hier wordt NIET gevraagd wat voor gevoel de kleuter had en waarom ZIJ iets deed en wat ZIJ voelde.

Laten we eens kijken welke processen hier spelen. 

Er doen zich hier een aantal dingen voor. 

1- de mama houdt niet van gillen  en daarom moet de ander stoppen?!

2 - mama is met de peuter begaan.

Het lijkt hier om de mama  en de peuter te gaan. Mama is begaan met de jongste en zij kan niet tegen gillen.


Zij wil de jongste beschermen. de jongste voelt dat ook en zal de volgende keer mogelijk eerder gillen en zo wordt zijn gillen geactiveerd. 

Als we stilstaan bij dit feit dan kan het gegil van de peuter  de spiegel van de angst van de moeder zijn en niet van zichzelf. Alles wat een kind in de 1ste 7 jaar doet en wat  op confrontatie of agressie lijkt is een spiegel van de opvoeders. Hun eigen angst onzekerheid, boosheid etc wordt teruggekaatst. Immers deze kleintjes voelen zo sterkt het gevoel van de personen in hun omgeving. Ze pikken dat op en reageren daarop.

In bovenstaand voorbeeld wordt de kleuter verantwoordelijk gemaakt  voor het gegil van de peuter en het ongemakkelijke gevoel wat de mama daarbij krijgt. 

Er wordt verwacht dat zij stopt/zich beheerst als broer gilt. De kleuter kan dat nog niet, want die IS emotie. (ze is misschien wel boos op broer

 omdat hij ergens mee speelt wat zijzelf ook wel wil of ze wil hem gewoon even knuffelen, etc.). Daarnaast voelt de kleuter ook de emotie van de moeder en door dit alles raakt ze verward, want mama handelt niet overeenkomstig met wat ze voelt. En het proces werkt zo dat dan de kleuter het a.h.w. overneemt.

De kleuter kruipt schuldig op schoot weet dat ze, in de ogen van mama, fout doet en ze voelt zich schuldig. Ze wil haar mama geen verdriet doen. Tegelijk zoekt ze ook steun en bescherming... en dat kan alleen bij mama. Hoe dubbel en  verwarrend.

Hier nu spelen verschillende processen Mama met zichzelf.moeder en peuter... mama wil kleuter beschermen en peuter weet dat moeder ingrijpt. Peuter en kleuter vice versa. Kleuter naar mama , een schuldgevoel . ze wil aan de verwachting voldoen, maar kan dat nog niet. Ze wil pleasen en voelt zich tekort schieten!!! Ze kruipt dan ook schuldbewust, teleurgesteld, verdrietig en niet gehoord, op schoot. Bovendien wil ze haar broertje ook geen pijn doen en dat wordt nu alleen maar bevestigd. Hier wordt dus voorbijgegaan aan het gevoel en het wezen van de kleuter. WAT en waarom doet ze iets en WAT voelt deze  kleuter zelf. De kleuter wordt a.h.w.verantwoordelijk gemaakt voor het gevoel en emotie van mama en broer. 


WAs haar gevraagd  wat zij nu zo graag wilde of voelde dan was  ze gezien en kon dan contact maken met zichzelf en eigen ikje. Verder kan er eventueel besproken worden dat broertje het misschien ook niet zo leuk vond, maar dat is meer vanuit ieders eigen leefwereld. Dan wordt de kleuter en haar belevingswereld zelf het middelpunt en trekt het kind niet naar het hoofd om een methode toe te passen. Wat later een gewoonte en  gedrag wordt.


Het is ook goed om te kijken wat je van de oudste verwacht. Zo heeft ieder kind in de rangorde zijn eigen rol. Zie het boekje..je bent mijn broertje niet.


    ZUIVER EN PUURHEID ZORGT VOOR EEN ZELFSTANDIG WEZEN

Comments


bottom of page