top of page

Carla Zeegers

original.png

WELKOM OP MIJN SITE.   

Mijn bijdrage aan de Nieuwe Wereld begint bij het begin: het fundament. Het mensenkind, tussen zwangerschap en tandenwisseling, heeft dan ook mijn grootste aandacht. Hier wordt het fundament gelegd voor het verdere leven. Hier ontstaat de VERBINDING met jeZELF en dat is een voorwaarde om later zelfstandig, authentiek en creatief te kunnen handelen en daar ook de verantwoordelijkheid voor te nemen. Hier ontstaat het vertrouwen in de eigen uniciteit.

Als het kind zich volledig kan ontwikkelen vanuit zijn hele eigen wezen kan het helemaal ZICHZELF ZIJN. Kan groeien en bloeien en zo vanuit zijn essentie leven. 

Natuurlijk brengen we ook een rugzakje mee met ziele-ervaringen uit vorige levens, maar juist door zelf helemaal NU te mogen zijn, kan dat, in vrijheid, gevoeld en daardoor opgelost worden. Daardoor kan er weer meer verbinding met jeZELF ontstaan. Immers acceptatie van jezelf brengt heelheid ! 

Bij de geboorte is ieder puur zichzelf. Door onze bemoeienis gaat het allerlei dingen aanpassen en leren wat niet helmaal bij hem hoeft te horen. 

Immers wij denken te weten wat goed voor het kind is, welke voeding nodig is etc.

Er ontstaan zo allerlei 'sluiers' ofwel 'schillen om onze kern heen die we later a.h.w. weer af moeten pellen. om dan uiteindelijk weer terug te keren naar je essentie/je bron om dan toch te worden zoals je bedoelt bent.

Als ieder zo zijn essentie kan leven kunnen deze zielen vervolgens hun wezenlijke bijdrage leveren aan de Nieuwe Aarde.

De jongste generatie brengt veel wijsheid uit vorige levens mee. Deze wijsheid heeft de Nieuwe Wereld nodig en deze kinderen komen dat brengen. Ze zijn wijs, zuiver, gevoelig en heel puur.

Het Al-een is voor hun een vanzelfsprekendheid en daarvandaan kijken en handelen ze ook naar en in de wereld. In eerste instantie voelen ze geen afgescheidenheid. Dat zien ze wel thuis of in de maatschappij en daar worstelen ze mee en weten zich geen raad. Ze gaan zich dan aanpassen. Hierdoor kunnen ze zich ook gaan terugtrekken of juist extreem gedrag gaan vertonen.

Deze Nieuwetijds-kinderen kunnen niet lineair denken. Er is chaos en kennis is moeilijk op te nemen, maar hun innerlijke wijsheid is groot. Ze hebben dan ook moeite om zich te conformeren aan de maatschappij. Er wordt nogal eens de diagnose gesteld van ADHD e.d. Vaak halen medicijnen hun levenskracht onderuit ( de verbinding met de hogere niveau's raken dan geblokkeerd). Hierdoor gaan ze af op wat wij zeggen en komt er geen verbinding met hun eigen ik!

Ze denken in compartimenten en als zo'n laatje opengaat komt er een enorme vloed van wijsheid. Geen kennis, maar een 'weten'.

Het is dan ook belangrijk om onvoorwaardelijk van het kind te houden en te steunen zodat het zelfvertrouwen kan opbouwen om zelf, in vrijheid, ervaringen op te doen. Ook eigen kwetsbaarheden en patronen onderzoeken is een belangrijk punt.

Onze taak als opvoeder vraagt dus ook duidelijk iets anders dan vroeger. 

Ieder kind is uniek. Om de kinderen volledig tot bloei te laten komen vraagt geen autoritair gedrag, maar een veilige bedding. een ruimte waarin de ziel van het kind kan gedijen en tevoorschijn kan komen. Eigenlijk zijn de huidige ouders meer engelbewaarders. Een mooie taak.

De confrontaties of strubbelingen die we als ouders/begeleiders dan tegenkomen zijn vaak een spiegel van ons zelf. Zo helpt het kind ons om bewust te worden van ons eigen innerlijk kind. Een mooi geschenk !

Samen in gesprek

stilte

luisterend

Inzicht

original (1).png
bottom of page