cado - Ouder/Kind-welZIJNscoach

                        Spreuken


 - Elk kind is een kunstenaar.
   De vraag is alleen:                                                                                   
   hoe blijft het een kunstenaar als het groot wordt?         P.Picasso 

 - Liefde is oordeelloos, onvoorwaardelijk.

- LIEFDE kun je
   pas geven als
   je het eerst aan
   jezelf geeft.  
   vervolgens kun  
   je het anderen  
   geven en daarna  
   komt het vanzelf 
   weer jouw kant op.      Arthur Japin
 
 - Zodra je jezelf vertrouwt,
   zul je weten hoe je
   moet liefhebben.            Goethe

 - In feite ga je nooit om met iemand anders, buiten je. Je gaat alleen
   maar om met je eigen innerlijke sensaties.       I. Shapiro 

 - Wie handelt in harmonie met zijn omgeving 
   ontmoet zelden weerstand.

 - Ervaring is iets wat je bezit kort nadat je het nodig had!

 - Loop niet als je ook kunt dansen!

 - Waarachtig inzicht is niet van het denken.
   Waarachtig inzicht laat je ontwaken uit de droom
   die door het denken wordt gecreëerd.

 - wat je nu bent, is wat je bent geweest:
   en wat je zult zijn, is wat je nu doet.         Boeddha